Yang Berbahagia Datuk Ibrahim b. Ahmad
Director General, Majlis Amanah Rakyat (MARA)