Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Annuar bin Haji Musa

Chairman, Majlis Amanah Rakyat (MARA)